logo BMP Consulting

Harmonogram wdrożenia KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur)

Harmonogram wdrożenia KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur) odbywa się etapami aż do lipca 2024 r., gdy system będzie w pełni obowiązkowy.
Dni
Godziny
Minuty

Co to jest KSeF (Krajowy System e-Faktur)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralna baza danych wszystkich faktur wystawianych przez przedsiębiorców w Polsce, która umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. System stworzono z myślą o usprawnieniu obrotu gospodarczego i zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Harmonogram wdrożenia KSeF w Polsce (Krajowego Systemu e-Faktur)

1. Pierwsza wersja e-Faktury FA(1) - listopad 2021 r.

 • Pod koniec listopada 2021 r. udostępniono pierwszą wersję e-Faktury na platformie Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP.

2. Dobrowolny KSeF - od 1 stycznia 2022 r.

 • Rozpoczęcie funkcjonowania dobrowolnego KSeF, które umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w formacie XML zgodnym z FA(1).

3. Środowisko testowe FA(2) - lipiec 2023 r.

 • W lipcu 2023 r. udostępniono środowisko testowe dostosowane do nowej struktury logicznej e-Faktury FA(2) oraz dokumentację.

4. Druga wersja e-Faktury FA(2) - od 1 września 2023 r.

 • 23 maja 2023 r. udostępniono nową wersję e-Faktury FA(2) przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.
 • e-Faktury FA(2) obowiązuje od 1 września 2023 r. i zastąpiła obecną strukturę logiczną FA(1).

5. Środowisko produkcyjne FA(2) - 1 września 2023 r.

 • 1 września 2023 r. udostępniono środowisko produkcyjne FA(2), co umożliwiło przedsiębiorcom rozpoczęcie korzystania z nowej struktury logicznej.

6. Obowiązkowy KSeF dla podatników VAT - od 1 lipca 2024 r.

 • Od 1 lipca 2024 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz innych ustaw ma wprowadzić obowiązkowy system e-Faktur z wykorzystaniem KSeF.
 • Do tego czasu przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowej struktury FA(2) i systemu KSeF.
 • Do końca 2024 roku podatnicy nierozliczający się z VAT będą mieli  możliwość wystawiania innych faktur niż ustrukturyzowane.
 • Będzie też możliwość wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz faktur uproszczonych poza KSeF, także paragonów z NIP do kwoty 450 zł.
 • Do końca 2024 roku nie będzie odpowiedzialności karnoskarbowej za błędy w realizacji obowiązków w zakresie KSeF.

7. Obowiązkowy KSeF - od 01 stycznia 2025 r.

 • Podatnicy nierozliczający się z VAT będą musieli wdrożyć Krajowy System e-Faktur.

Powyższy harmonogram wdrożenia KSeF przedstawia kolejne etapy od momentu wprowadzenia systemu dobrowolnego aż do momentu, gdy stanie się on obowiązkowy dla wszystkich podatników.

Kluczowe założenia ustawy

Podstawowe zasady wprowadzenia nowego systemu są jasno sprecyzowane w ustawie. Od 1 lipca 2024 roku e-faktury będą obowiązkowe, z wyjątkiem podatników zwolnionych z VAT, dla których termin ten zostanie wydłużony o dodatkowe pół roku. Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 roku. Paragon fiskalny z NIP zostanie traktowany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 roku. Faktury konsumenckie (B2C) oraz bilety pełniące funkcję faktur, w tym paragony na autostradach płatnych, zostaną wyłączone z obowiązku KSeF.

Ustawa o Krajowym Systemie e-Faktur wprowadza następujące zmiany:

 • wszystkie faktury wystawiane w Polsce będą musiały być wystawiane w formie elektronicznej,
 • faktury będą musiały być przesyłane do KSeF w dniu ich wystawienia,
 • Odbiorca faktury będzie mógł pobrać ją z KSeF w dowolnym momencie,
 • KSeF będzie dostępny dla wszystkich podatników VAT, niezależnie od wielkości firmy.

Wdrożenie KSeF również niesie ze sobą szereg korzyści podatkowych dla podatników VAT, w tym:

 • skrócenie terminów rozliczeń podatkowych,
 • zmniejszenie ryzyka błędu przy wystawianiu i księgowaniu faktur,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Wprowadzenie KSeF przynosi wiele korzyści zarówno dla podatników, jak i całego biznesowego ekosystemu. Korzystający z systemu podatnicy mogą spodziewać się szybszego zwrotu VAT, który zostanie skrócony z 60 do 40 dni, co pozytywnie wpłynie na płynność finansową, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, KSeF ułatwia korygowanie faktur, eliminując potrzebę wystawiania duplikatów faktur.

Dla przedsiębiorców obowiązkowe e-fakturowanie to szansa na uczciwą konkurencję i zwiększenie zaufania w relacjach biznesowych. Zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktur zyskują pewność co do autentyczności dokumentów. Ponadto, wprowadzenie jednolitego standardu e-faktury przyspieszy cyfryzację obiegu dokumentów i automatyzację procesów księgowych, co skutkować będzie oszczędnością czasu i redukcją błędów.

Już dzisiaj wypróbuj darmowy okres próbny komunikacji z KSeF w systemach Comarch ERP.

+48 530 922 325

Adres: ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia

Email: biuro@bmpconsulting.pl

Napisz do nas:

Źródło:

 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)
 • https://www.gov.pl/

Zobacz również: