logo BMP Consulting

Comarch PPK

Ewidencjonowanie danych uczestników Pracowniczego Planu Kapitałowego

Co to jest Comarch PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program rządowy w Polsce, który wprowadzono w celu zwiększenia oszczędności emerytalnych Polaków. Program ten oferuje pracownikom możliwość odkładania części swoich wynagrodzeń na indywidualne konta emerytalne. Pracodawcy również dokładają swoją cześć do tych kont, a rząd uzupełnia te oszczędności dodatkowymi środkami. PPK jest dobrowolny i pracownicy mogą zdecydować, czy chcą w nim uczestniczyć.

PPK ma na celu zwiększenie powszechnego ubezpieczenia emerytalnego w Polsce poprzez stworzenie dodatkowych możliwości oszczędzania na emeryturę. Program ten jest skierowany do pracowników zatrudnionych u pracodawców oraz osób samozatrudnionych i niektórych grup zawodowych.

Jakie są zalety Comarch PPK?

  1. Proste i szybkie rejestrowanie pracowników. Comarch PPK umożliwia pracodawcy łatwe i szybkie rejestrowanie pracowników w PPK, co pozwala uniknąć opóźnień i błędów.

  2. Automatyczne naliczanie składek. Aplikacja wylicza składki odprowadzane przez pracowników i pracodawców, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć pomyłek.

  3. Proste rozliczanie. Comarch PPK umożliwia łatwe rozliczanie składek i innych opłat związanych z PPK.

  4. Dostępność w dowolnym miejscu i czasie. Webowa aplikacja umożliwia dostęp z dowolnego miejsca.

  5. Raportowanie i analiza danych. Comarch PPK umożliwia pracodawcom generowanie różnego rodzaju raportów i analiz danych dotyczących PPK.

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie krok po kroku

1. Umowa o zarządzanie.

Pracodawca powinien wybrać instytucję finansową do zarządzania pieniędzmi odprowadzanymi w ramach PPK. Wszystkie instytucje zajmujące się zarządzaniem PPK są dostępne na stronie mojeppk.pl prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie, w której określa warunki prowadzenia PPK w firmie, w niej może również zadeklarować odprowadzanie składki dodatkowej za pracowników.

Comarch PPK umożliwia zawarcie umowy online z wybraną instytucją finansową.

2. Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

W kolejnym kroku firma przygotowuje listę uczestników PPK zgodnie z zapisami ustawy o PPK i przesyła ją do wybranej instytucji finansowej. Dla wszystkich osób (poza tymi, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat) zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK.

W aplikacji można przygotować listę uczestników i automatycznie przesłać do instytucji finansowej.

3. Comiesięczne wpłaty.

Gdy już pracodawca zawarł obie umowy od teraz co miesiąc zgodnie z deklaracjami wysokości składek ma obowiązek obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie. Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wraz z wpłatą na rachunek instytucji finansowej pracodawca przekazuje informacje o pobranych składkach w podziale na składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone przez pracownika i pracodawcę.

Comarch PPK jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP, automatycznie pobiera informacje o naliczonych składkach i umożliwia wysłanie ich do instytucji finansowej.

4. Aktualizacje danych.

Pracownik w każdej chwili może przystąpić lub wystąpić z PPK, dlatego pracodawca będzie zgodnie z dyspozycjami aktualizował listę uczestników PPK w instytucji finansowej. W razie konieczności będzie również zgłaszał zmiany danych identyfikacyjnych lub danych kontaktowych uczestnika oraz danych o deklaracjach wysokości składek.

Wszystkie aktualizacje są przekazywane do instytucji finansowej automatycznie.

Jak zapisać pracownika do PPK?

Jak zmienić dane pracownika w PPK?

Zamów DEMO aplikacji Comarch PPK:

Wypełnij formularz i uzyskaj dostęp do wersji demonstracyjnej Comarch PPK.