logo BMP Consulting

Oferta BMP Consulting: Systemy ERP do zarządzania:

W naszej ofercie znajdziesz kompleksowe systemy informatyczny do zarządzania firmą, które oferują szeroką gamę narzędzi i funkcji do zarządzania różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. W ramach oferty produktowej Comarch ERP dostępne są następujące oprogramowania:

W powyższych systemach dostępne są następujące moduły i funkcjonalności:

  • Finanse i księgowość: moduły do zarządzania księgowością, rachunkowością, finanseami i budżetowaniem,

  • produkcja: moduły do planowania i kontrolowania produkcji, zarządzania magazynem i zapasami, a także do obsługi zleceń produkcyjnych,

  • zaopatrzenie: moduły do zarządzania zaopatrzeniem, zamówieniami i dostawami, a także do monitorowania stanów magazynowych i zapasów,

  • sprzedaż i relacja z klientami: moduły do obsługi sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania relacjami z klientami oraz do prowadzenia kampanii marketingowych,

  • magazyn: zarządzanie strukturą magazynową, konfiguracja procesów oraz optymalizacja pracy magazynierów,

  • zarządzanie projektami: moduły do planowania i realizacji projektów, zarządzania zespołem projektowym, monitorowania postępów i kontrolowania kosztów,

  • kadry HRM: moduły do zarządzania kadrą, ścieżkami rozwoju pracowników, szkoleniami i ocenami pracowników,

  • relacje z dostawcami, import: moduły do zarządzania relacjami z dostawcami, monitorowania ich wydajności i jakości, a także do prowadzenia negocjacji i umów,

  • raportowanie i analiza danych: narzędzia do tworzenia raportów i analiz danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Oferta modułów dodatkowych:

Każdy system można zintegrować z modułami dodatkowymi, odpowiedzialnymi za inne obszary działalności. W ofercie BMP Consulting znajdziecie moduły, takie jak:

Oferta autorskich rozwiązań BMP Consulting :