logo BMP Consulting

Ważne zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur!

16 lutego 2023 r. został zaprezentowany docelowy model KSeF, który uwzględnia zmiany Krajowego Systemu e-Faktur po konsultacjach publicznych.

Ważne zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur!

16 lutego 2023 r. odbyły się konsultacje uzgodnieniowe projektu ustawy wyprowadzającej e-faktury jako powszechny system rozliczania. Konsultacje odbywały się pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i Ministerstwem Finansów, a przedstawicielami organizacji przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych. Został zaprezentowany docelowy model KSeF, który uwzględnia korekty projektu po konsultacjach publicznych. Proponowane zmiany uwzględniają postulaty: organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury.

Jakie główne postulaty były omawiane na konferencji KseF?

 • czas na wdrożenie, a wejście w życie ustawy,
 • zbyt krótki czas dla zwolnionych z VAT,
 • za mało informacji o projekcie w mediach – brak kampanii,
 • za surowe kary, zwłaszcza KKS na pracowników,
 • wątpliwości w zakresie faktur konsumenckich w KSeF,
 • awaria systemu u podatnika – brak rozwiązań,
 • wyłączenie SMPD z obowiązku KSeF.

Najważniejsze zmiany w projekcie Krajowego Systemu e-Faktur

 • wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy o pół roku, tj. od 1 lipca 2024 r., roczne vacatio legis,
 • dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT wydłużenie czasu na wdrożenie o dodatkowe pół roku tj. do 01.01.2025 r.,
 • dla faktur konsumenckich (B2C) będzie dodany zapis w art.. 106ga ust. 2 – wyłączenie (nie będą objęte KSeF)
 • faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r,
 • paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.,
 • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF,  faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS również będą wyłączone,
 • awaria u podatnika (tryb offline) będzie możliwość wystawienia faktury w trybie offline poza KseF w postaci elektronicznej zgody ze wzorem oraz przekazanie odbiocy, dostarczenie faktur do systemu KseF odbędzie się następnego dnia roboczego,
 • liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.,
 • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF,
 • doprecyzowania faktur ustrukturyzowanych, kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF,
 • wystawianie faktur przed terminem – 60 dni,
 • uproszczenia w podatku dochodowym i VAT: uproszczenia w JPK_VAT, PKPiR (Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) będzie dostosowane do wdrożenia KseF.

„Wdrożenie Krajowego Systemu e Faktur przyspieszy digitalizację sektora publicznego i wielu polskich przedsiębiorstw. Znacząco ułatwi prowadzenie biznesu. Chcemy, aby rozwiązania, które oferujemy, były jak najbardziej dostosowane do oczekiwań, dlatego cieszę się, że projektowane przepisy ustawy VAT spotkały się z tak szerokim odzewem społecznym w ramach konsultacji. Dokonaliśmy szerokiej analizy zgłoszonych uwag oraz potrzeb podatników i branży IT, czego wynikiem jest szereg zmian w projekcie”

Nie czekaj i wypróbuj darmowy okres próbny komunikacji z KSeF w systemach Comarch ERP.

Udostępnij
Udostępnij