logo BMP Consulting

Wdrożenie KSeF w Comarch ERP (Krajowy System e-faktur)

Co to jest KSeF? Krajowy System e-Faktur to centralna baza danych wszystkich faktur wystawianych w Polsce. Została ona stworzona z myślą o usprawnieniu obrotu gospodarczego i zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur podpisana

W dniu 16 czerwca 2023 roku Prezydent zatwierdził i podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ta istotna nowelizacja wprowadza w Polsce rewolucyjny obowiązek – korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowy system, którego pełne wdrożenie jest planowane na 1 lipca 2024 roku, niesie ze sobą szereg zmian. Obejmują one zarówno zmiany podatkowe, jak i biznesowe.

Co to jest KSeF (Krajowy System e-Faktur)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralna baza danych wszystkich faktur wystawianych w Polsce. Została ona stworzona z myślą o usprawnieniu obrotu gospodarczego i zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu prawnego.

E-faktura: Rewolucja w rozliczeniach

Już od 1 stycznia 2022 roku polscy przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnego korzystania z KSeF. Dzięki temu mogą przygotowywać się do pełnej implementacji systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. System ten umożliwia wystawianie faktur w formie elektronicznej, a jego głównym celem jest usprawnienie procesu fakturowania.

Kluczowe założenia ustawy

Podstawowe zasady wprowadzenia nowego systemu są jasno sprecyzowane w ustawie. Od 1 lipca 2024 roku e-faktury będą obowiązkowe, z wyjątkiem podatników zwolnionych z VAT, dla których termin ten zostanie wydłużony o dodatkowe pół roku. Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 roku. Paragon fiskalny z NIP zostanie traktowany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 roku. Faktury konsumenckie (B2C) oraz bilety pełniące funkcję faktur, w tym paragony na autostradach płatnych, zostaną wyłączone z obowiązku KSeF.

Ustawa o Krajowym Systemie e-Faktur wprowadza następujące zmiany:

 • wszystkie faktury wystawiane w Polsce będą musiały być wystawiane w formie elektronicznej,
 • faktury będą musiały być przesyłane do KSeF w dniu ich wystawienia,
 • Odbiorca faktury będzie mógł pobrać ją z KSeF w dowolnym momencie,
 • KSeF będzie dostępny dla wszystkich podatników VAT, niezależnie od wielkości firmy.

Wdrożenie KSeF również niesie ze sobą szereg korzyści podatkowych dla podatników VAT, w tym:

 • skrócenie terminów rozliczeń podatkowych,
 • zmniejszenie ryzyka błędu przy wystawianiu i księgowaniu faktur,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Wprowadzenie KSeF przynosi wiele korzyści zarówno dla podatników, jak i całego biznesowego ekosystemu. Korzystający z systemu podatnicy mogą spodziewać się szybszego zwrotu VAT, który zostanie skrócony z 60 do 40 dni, co pozytywnie wpłynie na płynność finansową, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, KSeF ułatwia korygowanie faktur, eliminując potrzebę wystawiania duplikatów faktur.

Dla przedsiębiorców obowiązkowe e-fakturowanie to szansa na uczciwą konkurencję i zwiększenie zaufania w relacjach biznesowych. Zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktur zyskują pewność co do autentyczności dokumentów. Ponadto, wprowadzenie jednolitego standardu e-faktury przyspieszy cyfryzację obiegu dokumentów i automatyzację procesów księgowych, co skutkować będzie oszczędnością czasu i redukcją błędów.

Wdrożenie KSeF w Comarch ERP

Wdrożenie KSeF będzie wymagało od przedsiębiorców szeregu zmian. Przede wszystkim będą musieli oni przejść na wystawianie faktur w formie elektronicznej. Do tego celu będą musieli wyposażyć się w narzędzie do wystawiania faktur elektronicznych, takie jak programy księgowe.

Ponadto przedsiębiorcy będą musieli zarejestrować się w KSeF i uzyskać certyfikat e-podpisu. Certyfikat e-podpisu jest niezbędny do wystawiania i przesyłania faktur do KSeF.

Krajowy System e-Faktur to kolejny krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesów biznesowych i podatkowych w Polsce. Choć obowiązek KSeF wchodzi w życie dopiero w 2024 roku, już teraz przedsiębiorcy powinni rozważyć dostosowanie swoich systemów do nowych wymagań. E-faktury niosą ze sobą szereg korzyści, które mogą istotnie wpłynąć na efektywność i płynność działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mają teraz czas na przygotowanie się do tej rewolucyjnej zmiany, aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety nowego systemu i zapewnić sobie konkurencyjną przewagę na rynku.

Obsługa integracji z KSeF w systemach Comarch ERP

Systemy Comarch ERP są w pełni przygotowane do obsługi integracji z KSeF. Dzięki temu użytkownicy systemów Comarch ERP będą mogli wystawiać i przesyłać faktury do KSeF bezpośrednio z poziomu systemu ERP.

Aby rozpocząć korzystanie z KSeF w systemach Comarch ERP, należy:

 • zarejestrować się w systemie KSeF.
 • wygenerować certyfikat e-podpisu.
 • dodać certyfikat e-podpisu do systemu ERP.
 • skonfigurować system ERP do wystawiania i przesyłania faktur do KSeF.

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji o integracji systemów Comarch ERP z KSeF.

+48 530 922 325

Adres: ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia

Email: biuro@bmpconsulting.pl

Napisz do nas:

Wypróbuj darmowy okres próbny komunikacji z KSeF w systemach Comarch ERP.

Zobacz webinar o KSeF: jak nie dać się zaskoczyć?

Udostępnij
Udostępnij