logo BMP Consulting

Regulamin portalu RCPWeb

Postanowienia ogólne:

 1. Operatorem portalu rcp.bmpconsulting.pl jest Spółka BMP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-791) przy ul. Na Uboczu 4 lok. 50, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000636139, REGON 365372078, NIP 9512418718
 2. Przed skorzystaniem z portalu RCPWeb BMP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności. Korzystanie z Panelu Klienta RCPWeb firmy BMP Consulting Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego regulaminu i polityki prywatności.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z portalu RCPWeb w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie portalu RCPWeb, dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, korekt treści zamieszczonych na portalu RCPWeb. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.
 6. Gdy użytkownik odwiedza portal RCPWeb, serwer automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych użytkownika, strony z jakiej odwiedza on portal RCPWeb, datę i czas przebywania na naszych stronach. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, wykorzystamy zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

 

Rejestracja do Panelu Klienta RCPWeb:

 1. W celu uzyskania dostępu do Panelu Klienta RCPWeb na portalu rcp.bmpconsulting.pl Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych firmie BMP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Dokonując rejestracji do Panelu Klienta RCPWeb akceptuje warunki Regulaminu korzystania z portalu RCPWeb i Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail hasło. Użytkownik może zmienić hasło.

 

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest BMP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-791) przy ul. Na Uboczu 4 lok. 50, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000636139, REGON 365372078, NIP 9512418718
 2. W celu ochrony danych osobowych został wdrożony Certyfikat SSL.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Użytkownik posiada prawo do wglądu do swych danych, ich aktualizacji lub usunięcia.

Postanowienia końcowe:

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu oraz ochrony prywatności prosimy składać bezpośrednio na adres siedziby BMP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-791) przy ul. Na Uboczu 4 lok. 50 lub na: zgody@bmpconsulting.pl

W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.