logo BMP Consulting

Zrewolucjonizuj swoje rozliczenia z Comarch KSeF!

KSEF Z COMARCH ERP

Przygotuj się na przyszłość e-fakturowania już dziś.

KSeF w skrócie

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Co to KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to innowacyjne rozwiązanie wprowadzone w Polsce, mające na celu usprawnienie procesów fakturowania i cyfryzację obrotu gospodarczego. Jest to centralna baza danych, gromadząca informacje o wszystkich fakturach wystawianych w kraju. 

Od 1 stycznia 2022 roku polscy przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnego korzystania z KSeF, jednakże jego pełne wdrożenie i obowiązkowe użytkowanie są planowane: od 1 lipca 2024 roku.

Kto i kiedy zostanie objęty obowiązkiem?

Podmioty, które są zobowiązane do korzystania z KSeF:

  • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT (od 1 lipca 2024),
  • przedsiębiorcy zwolnionych z podatku VAT (od 1 stycznia 2025),
  • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP (od 1 lipca 2024).

Jakie są wymagania techniczne dla przedsiębiorców?

co musisz zrobić

Comarch KSeF) Krajowy System e-Faktur)

1

Wystawiać faktury w formie elektronicznej.

2

Zarejestrować się w KSeF i uzyskać certyfikat e-podpisu, który jest niezbędny do wystawiania i przesyłania faktur do KSeF.

3

Dostosować swoje systemy do obsługi integracji z KSeF.

Dlaczego wybrać integrację KSeF z Comarch ERP?

Globalne doświadczenie

0 %
Systemy Comarch ERP są w pełni przygotowane do obsługi integracji z Comarch KSeF.
0 %
Dokumentów testowych do systemu rządowego KSeF pochodzi z systemów Comarch ERP (1,2 mln/m-c).
0
Współpraca B2G w ponad 25 krajach nad wymianą informacji drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a administracją publiczną.
0 lat
Globalne doświadczenie podwaliną wdrożenia KSeF w Polsce.

Etapy wdrożenia Comarch KSeF z BMP Consulting

kompleksowe wsparcie na każdym etapie

1

Analiza Procesów

Przeprowadzamy dokładną analizę procesów finansowo-księgowych, identyfikując obszary, w których mogą pojawić się potencjalne trudności po dołączeniu do KSeF.

2

Przebudowa procedur finansowo-księgowych

Wdrażamy procedury zapewniające poprawność generowanych dokumentów oraz zachowanie zgodności z polityką firmy po włączeniu do KSeF. Dbamy o to, aby ewidencja kosztów i zamówień nadal była możliwa.

3

Automatyzacja

Dostosowujemy istniejące rozwiązania informatyczne do pełnej integracji z KSeF oraz systemami kontrahentów. W razie potrzeby wprowadzamy nowe oprogramowanie, a także przygotowujemy pracowników do obsługi nowych procesów finansowo-księgowych. Naszym celem jest maksymalna efektywność i płynność działania Twojej firmy po wdrożeniu KSeF.

"Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to nie tylko spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów, ale również krok w stronę nowoczesności i efektywności. Dzięki KSeF zyskujesz nie tylko czas, ale także pewność i bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu. Jest to inwestycja w przyszłość firmy, która przekłada się na klarowność, oszczędność i konkurencyjność na rynku. Wdrożenie KSeF to nie tylko obowiązek, to szansa na optymalizację i rozwój."

Comarch KSeF - Korzyści

Elektroniczny obieg dokumentów

Automatyzacja procesu wymiany dokumentów

Automatyczne wysyłanie i odbieranie dokumentów pomiędzy Klientem, a Dostawcami oraz Klientem, a Biurem Rachunkowym.

Oszczędność czasu, większa efektywność pracy

Brak konieczności dostarczania dokumentów w wersji papierowej lub przesyłania ich w wiadomościach mailowych.

Skrócenie czasu doręczenia faktury = skrócenie czasu otrzymania płatności

Doręczenie faktury wystawionej w KSeF następuje tego samego dnia. Odbiorca faktury nie ma możliwości nieodebrania faktury tak jak np. przy doręczeniu pocztą tradycyjną, czy mailową.

Comarch KSeF - korzyści podatkowe

transparentność podatników, autentyczność i integralność faktur!

Skrócenie terminów rozliczeń podatkowych

Szybszy zwrot podatku VAT z 60 do 40 dni

Zmniejszenie ryzyka błędu

Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Automatyzacja fakturowania z Comarch KSeF

Zobacz obsługę integracji z KSeF w Comarch ERP Optima

Comarch KSeF) Krajowy System e-Faktur)

Korzystanie z wymiany danych w KSeF w Comarch ERP pozwoli ostatecznie m.in. na:

Comarch KSeF) Krajowy System e-Faktur)

+48 530 922 325

Oddział Warszawa:

ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia

Oddział Olsztyn:

ul. Marka Kotańskiego 2/B.015 (Koszary Park), 10-166 Olsztyn

e-mail: biuro@bmpconsulting.pl

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji? Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomunikuj się z naszym zespołem.

FAQ dotyczące Comarch KSeF

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Comarch KSeF, e-fakturowania i obowiązków podatników.

KSeF wprowadzony został Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ten teleinformatyczny system służy do wystawiania faktur ustrukturyzowanych (nazywanych dalej fakturami), ich otrzymywania i przechowywania aż do 10 lat. Można go także wykorzystać do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez system oraz do weryfikowania zgodności dokumentów z określonym wzorem. W ramach systemu możliwa jest automatyzacja całego procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Chodzi m.in. o skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w cały proces przedsiębiorców.

Tak. System został uruchomiony 1 stycznia 2022 roku jako rozwiązanie dobrowolne dla każdego przedsiębiorcy. Polska tym samym stała się kolejnym krajem należącym do Unii Europejskiej, który decyduje się na zmianę modelu procesowania faktur elektronicznych.

KSeF nie jest jeszcze obligatoryjny, ale od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą z niego korzystać dobrowolnie. Na bazie decyzji Komisji Europejskiej system będzie obowiązkowy w Polsce od 1 lipca 2024 r. dla podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 dla wszystkich podatników.

Obowiązek integracji z KSeF obejmie przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT (od lipca 2024), przedsiębiorców zwolnionych z VAT (od stycznia 2025), a także osoby zidentyfikowane w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, które posiadają polski NIP. Te podmioty mogą dobrowolnie przystąpić do KSeF w 2022 i 2023 r

Główne korzyści dla przedsiębiorców to: ułatwienie w rozliczaniu faktur korygujących, zwolnienie z obowiązku udostępniania ich w formacie JPK, zwrot podatku VAT we wcześniejszym terminie i możliwość przechowywania faktur przez 10 lat. Dzięki KSeF obieg dokumentów może stać się o wiele szybszy i prostszy.

Faktury mogą być przygotowywane przez klientów w systemach finansowo-księgowych, czyli tak jak dotychczas, bądź z wykorzystaniem strony WWW.

Zagraniczni partnerzy nie są zobowiązani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Oznacza to więc, że przedsiębiorca musi dostarczyć fakturę do kontrahenta we własnym zakresie. Integracja Comarch EDI z KSeF pozwala na dystrybucję faktur z KSeF do zagranicznych podmiotów wskazanych przez przedsiębiorcę.

Nie, ale w ramach integracji Comarch EDI z KSeF załączniki mogą zostać przekazane do kontrahentów wskazanych przez przedsiębiorcę razem z fakturą wystawioną w KSeF.

Faktura jest wystawiona w dniu przesłania do KSeF. Wówczas KSeF zwraca wystawcy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Faktura jest uznana za otrzymaną w dniu przydzielenia jej numeru identyfikacyjnego KSeF ID.

Na podstawie dotychczasowego wykorzystania Comarch EDI do komunikacji z KSeF można zauważyć, że UPO jest zwracane dostawcy w przedziale od kilku minut do kilku godzin od przekazania faktury z Comarch EDI do Krajowego Systemu e-Faktur

Niedopełnienie obowiązków związanych z KSeF może wiązać się z karą pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Jeśli na fakturze nie ma wykazanego podatku, kara wyniesie do 18,7% wysokości kwoty na fakturze.

KSeF i Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to dwa odrębne systemy, jednak współdziałają ze sobą. I tak: faktury posiadające KSeF ID mogą być następnie udostępniane przez PEF, natomiast faktury wystawione w PEF, po pozytywnej walidacji, powinny uzyskać numer KSeF/UPO.

Całkowite zastąpienie JPK przez KSeF nie jest na razie możliwe z uwagi na fakt, że JPK zawiera bardziej szczegółowe dane niż e-faktura. W szczególności dane wprowadzane do KSeF nie będą wystarczające do wygenerowania prawidłowego rozliczenia VAT, np. ze względu na brak informacji na temat faktur konsumenckich. KSeF zastąpi natomiast JPK FA, ale to tylko dla tej części faktur, które zostały wystawione przy jego użyciu.