logo BMP Consulting

Comarch TNA - Zarządzaj czasem pracy w nowoczesny sposób!

Kompleksowy system rejestracji czasu pracy oraz zarządzania procesami kadrowymi!

Co to jest Comarch TNA?

Comarch TNA to innowacyjny system do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi procesami skupionymi wokół pracowników w firmie.

Comarch TNA (Time and Attendance) to narzędzie oparte o współpracę urządzeń Comarch TNA Gateway/Comarch TNA Gateway Plus, oraz aplikacji mobilnej i webowej.

Comarch TNA jakie są możliwości?

Comarch TNA umożliwia rejestrację czasu pracy biurowej oraz zdalnej przy pomocy kart zbliżeniowych, aplikacji mobilnej lub ręcznie poprzez deklarację rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu. System daje możliwość układania precyzyjnego i bezkonfliktowego grafiku pracy dla wybranego okresu oraz centrum. Dzięki elastycznym regułom planowania, kierownik może stworzyć grafik w pełni dopasowany do potrzeb swojego zespołu. System dba o zgodność tworzonego grafiku z wymogami polskiego Kodeksu Pracy.

Korzyści płynące z wyboru Comarch TNA to:

Oszczędność czasu poprzez zautomatyzowanie prowadzenia rejestracji czasu pracy

Redukcja błędów wynikających z ręcznego przekazywania informacji

Zwiększenie dyscypliny wśród pracowników, przejrzyste raporty oraz poprawa efektywności

Łatwość użytkowania oraz instalacji urządzeń RCP

Zmniejszenie kosztów obsługi pracowników

Możliwość integracji z modułem kadrowo-płacowym Comarch oraz dowolnym systemem zewnętrznym

Elementy systemu Comarch TNA

Comarch TNA umożliwia rejestracje czasu pracy przez zbliżenie karty (identyfikatora NFC) lub telefon do dedykowanych urządzeń RCP, których producentem jest Comarch. Zarejestrowane wejście lub wyjście pracownika z urządzania RCP zostanie automatycznie zapisane i wyświetlone w Comarch TNA, bez konieczności wykonywania dodatkowych importów/przesyłów plików.

Comarch oferuje dwa typy urządzeń RCP Comarch TNA Gateway oraz Comarch TNA Gateway Plus, które zostały opisane poniżej.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna jest integralną częścią systemu Comarch TNA. Jest to narzędzie, za pomocą którego pracownicy mogą rejestrować swoją pracę (wejście/wyjście), zgłosić urlop i wyjazd. Umożliwia rejestrację czasu pracy zarówno przy pomocy wybranego urządzenia TNA Gateway jak i rejestracji ręcznej bez użycia urządzeń RCP. Aplikacja komunikuje się z urządzeniami RCP za pośrednictwem protokołu NFC i Bluetooth. Dzięki temu system współpracuje ze zdecydowaną większością urządzeń mobilnych dostępnych na rynku.

Najważniejsze funkcje:


 • Rejestracja wejść i wyjść z miejsca pracy,
 • Ręczna deklaracja czasu pracy i zgłaszanie pracy zdalnej,
 • Zgłaszanie delegacji i urlopu,
 • Podgląd obecności i nieobecności
 • Weryfikacja przepracowanego czasu pracy

Wersja mobilna jest dostępna na dowolne urządzenie z systemem Android lub iOS.

Aplikacja webowa

Aplikacja www to narzędzie wspierające pracowników i menedżerów w ich codziennej pracy w zakresie ewidencjonowania i zarządzania czasem pracy. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji internetowej za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, a aplikacja wykonuje wiele różnych funkcji. 

Pracownicy, którzy logują się na swoje konta systemowe, mogą w łatwy sposób zgłosić podróż, urlop, pracę zdalną lub ręcznie zadeklarować się w pracy, co jest dużym ułatwieniem dla pracowników terenowych. Pracownicy mogą również przeglądać swoją obecność, raporty przepracowanych godzin, weryfikować swoje harmonogramy i łatwo kontaktować się ze swoimi przełożonymi.

Użytkownicy zdefiniowani w strukturze organizacyjnej jako menedżerowie otrzymują w usłudze dodatkową funkcjonalność, która umożliwia im zarządzanie grupą pracowników w swoim zespole.
Panel zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia przełożonym akceptację zgłoszonych nieobecności, delegacji czy urlopów. Menedżerowie mają stały dostęp do raportów czasowych dla wszystkich członków zespołu i mogą weryfikować obecność pracowników w czasie rzeczywistym. Aplikacja pozwala również zaplanować precyzyjne i bezkonfliktowe harmonogramy pracy dla Twoich podwładnych. Utworzone harmonogramy są weryfikowane i walidowane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Urządzenie Comarch TNA Gateway

Comarch TNA Gateway to urządzenie wykorzystywane do rejestracji czasu pracy w systemie Comarch TNA przy pomocy dedykowanych aplikacji Comarch TNA. Aplikacja zainstalowana na smartfonie (Android lub iOS) pracownika odczytuje identyfikator wysyłany przez urządzenia Comartch TNA Gateway, rejestrując w ten sposób aktywności przy bramkach, prowadzących do miejsca pracy.

Urządzenie działa w oparciu o technologie beacon (Bluetooth 4.0) oraz NFC (Near Field Communication), przez co świetnie wpisuje się w trend IoT – Internet of Things.

 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie wysyła unikatowy identyfikator, w oparciu o który aplikacja rejestruje wejścia oraz wyjścia
 • Działa w oparciu o technologie Bluetooth 4.0 oraz NFC (Near Field Communication)
 • Zasilane akumulatorowo z możliwością łatwego doładowania

Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus

Comarch TNA Gateway Plus to urządzenie wykorzystywane do rejestracji czasu pracy w systemie Comarch TNA przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych NFC RFID oraz aplikacji Comarch TNA.

Jest to urządzenie komunikacyjne działające z wykorzystaniem systemu Linux (OpenWrt) oraz udostępniającym możliwość połączenia z innymi urządzeniami lub z Internetem z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii: Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart. Przy zakupie urządzenia TNA Gateway Plus otrzymasz 20 kart zbliżeniowych RFID gratis.

 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie łączy się bezpośrednio z aplikacją webową, dlatego wymagane jest połączenie z Internetem
 • Działa w oparciu o technologie Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart, NFC
 • Wymagane jest połączenie ze stałym źródłem zasilania

Comarch TNA - współpraca z Comarch HRM

Integracja z Comarch HRM to dedykowany pakiet usług Comarch TNA integrujący się bezpośrednio z Comarch HRM w obszarze zarządzania i rejestracji czasu pracy. Pakiet przeznaczony jest dla użytkowników systemu Comarch HRM, którzy chcą udostępniać modułowi rzeczywiste godziny przepracowane przez pracowników w celu monitorowania i rozliczania. Zalety korzystania z pakietu Comarch TNA – praca z HRM to: automatyczna i bezpośrednia synchronizacja danych, dedykowane funkcje zapewniające integrację i optymalną współpracę pomiędzy systemami.

Zamów i testuj za darmo przez 30 dni!

Skontaktuj się z nami

+48 530 922 325

Adres: ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia

Email: biuro@bmpconsulting.pl