logo BMP Consulting

Pakiet SLIM VAT 3 – Od kiedy? Co się zmienia?

W dniu 5 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet SLIM VAT 3, który wprowadza wiele oczekiwanych zmian zgłaszanych przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów. Nowe rozwiązania mają na celu uprościć proces fakturowania, zredukować formalności oraz poprawić płynność finansową firm.

Nowy pakiet SLIM VAT 3 - ułatwienia dla przedsiębiorców!

W dniu 5 czerwca 2023 r. polski Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet SLIM VAT 3, który przynosi wiele oczekiwanych zmian dla przedsiębiorców. Ten nowy zestaw regulacji podatkowych ma na celu uproszczenie procesu fakturowania, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym zmianom, które zostaną wprowadzone już od 01 lipca 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3.

Poprawa płynności finansowej:

Jednym z kluczowych elementów pakietu SLIM VAT 3 jest zwiększenie limitu wartości sprzedaży dla małych podatników do 2 mln euro. Oznacza to, że większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w zakresie podatku VAT. Dla wielu przedsiębiorców to ogromne ułatwienie, które wpłynie korzystnie na ich płynność finansową. Ponadto, nowe przepisy umożliwią wykorzystanie środków na rachunku VAT do opłacania innych podatków, takich jak podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej czy  tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

Mniejsze formalności w obrocie międzynarodowym:

W ramach pakietu SLIM VAT 3 wprowadzono także zmiany mające na celu redukcję formalności w handlu zagranicznym. Przede wszystkim zniesiono wymóg posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego. Ułatwi to przedsiębiorcom prowadzenie transakcji międzynarodowych i usprawni proces rozliczeń. Dodatkowo, wprowadzono przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Przyjazne rozliczanie VAT i mniej korekt:

Wprowadzenie pakietu SLIM VAT 3 przynosi także ułatwienia w procesie rozliczania VAT. Doprecyzowano zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, gdy są one wystawione w walucie obcej. Ponadto, jeśli różnica między proporcją wstępną, a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych, można zrezygnować z korekty. Likwidacja obowiązku uzgadniania protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego z naczelnikiem urzędu skarbowego jest kolejną korzystną zmianą, która ogranicza biurokrację i ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków w pakiecie SLIM VAT 3:

Zmiany w SLIM VAT 3 mają na celu ułatwienie fakturowania i prowadzenia ewidencji sprzedaży. Przedsiębiorcy będą mogli dostosować warunki wystawienia faktury do e-paragonu, co pozwoli na bardziej elastyczne i zgodne z przepisami rozliczanie transakcji. Ponadto, podatnicy będą mieli możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, co znacznie usprawni prowadzenie działalności.

Przejrzyste informacje podatkowe :

Wyznaczenie jednego organu do wydawania wiążących informacji, takich jak WIS, WIA, WIT i WIP. Uprości to proces uzyskiwania niezbędnych informacji podatkowych i zwiększy przejrzystość dla przedsiębiorców. Ponadto, zrezygnowano z opłat za wniosek o wydanie wiążącej informacji podatkowej.

Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Wprowadzenie przeglądu wydatków budżetu państwa w systemie finansów publicznych. Zrezygnowano z obligatoryjnego wydawania postanowień przez organy podatkowe dotyczących zaliczenia wpłat, nadpłat i zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Oznacza to mniej formalności i bardziej elastyczne podejście do rozliczeń podatkowych.

Dodatkowe zmiany w pakiecie SLIM VAT 3

Pakiet SLIM VAT 3 przynosi również zmiany w zakresie JPK_PIT i JPK_CIT. Terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg i przesyłania ich do organów podatkowych zostaną przesunięte o rok. Będzie to dawało przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie odpowiednich systemów informatycznych. Ponadto, wprowadzono korzystne zmiany dla podatników dotyczące przekazywania informacji w JPK_PIT. Podatnicy będą przesyłać informacje roczne, tak jak w przypadku JPK_CIT, co uprości proces raportowania.

W pakiecie SLIM VAT 3 znajdują się również zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Katalog osób uprawnionych do odliczenia wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby z niepełnosprawnością zostaje rozszerzony. Teraz podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeśli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu.

Dodatkowo, likwidowany jest limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością, co umożliwi skorzystanie z ulgi na dzieci tym, którzy wcześniej nie mogli z niej skorzystać z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych.

Wprowadzono również zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów z najmu prywatnego. Małżonkowie będą mogli zastosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł, bez względu na to, czy rozliczają przychody wspólnie czy osobno. To pozwoli na niższe obciążenia podatkowe dla małżonków prowadzących najem prywatny.

W zakresie podatku PIT wprowadzono usługę Twój e-PIT dla rozliczania dochodów z działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące podatku u źródła zostały doprecyzowane, a wprowadzono również zmiany dotyczące podatkowych rozwiązań SRRK, umożliwiających kompensację dochodów i strat z inwestycji kapitałowych.

Wreszcie, podwyższono kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla różnych grup podatkowych, co przyniesie korzyści dla rodzin i osób nabywających majątek w drodze spadku lub darowizny.

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Podsumowanie

Pakiet SLIM VAT 3 wnosi wiele korzystnych zmian dla przedsiębiorców w Polsce. Uproszczenia w fakturowaniu, przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej, efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa oraz liczne ulgi i udogodnienia podatkowe – to wszystko przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej i poprawy sytuacji przedsiębiorców w Polsce.

Przetestuj za darmo Comarch ERP Optima DEMO!

Comarch ERP Optima dzięki swojej modułowości podchodzi całościowo do kwestii zarządzania firmą.

Aktualizacja wg przepisów

Trzymaj rękę na pulsie ze zmianami prawnymi i podatkowymi. Również tymi, związanymi z KSeF, Polskim Ładem. Comarch ERP Optima posiada Certyfikat Zgodności z Ustawą o Rachunkowości.

Jak często program Comarch ERP Optima jest aktualizowany?

Program jest regularnie aktualizowany, aby zapewnić użytkownikom najnowsze funkcje, poprawki błędów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i wymogami branżowymi.

Aktualizacje są wydawane okresowo, zazwyczaj co kilka miesięcy lub w zależności od potrzeb i zmian na rynku. Ważne jest, aby regularnie instalować dostępne aktualizacje, aby utrzymać system w optymalnej kondycji i maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Więcej informacji na temat częstotliwości i dostępnych aktualizacji można uzyskać bezpośrednio od producenta Comarch lub od autoryzowanego partnera.

Zamów DEMO Comarch ERP Optima i testuj za darmo!

Wypełnij formularz i zamów DEMO!

Już dzisiaj zarezerwuj bezpłatną konsultację

Napisz lub zadzwoń i umów bezpłatną konsultację

+48 530 922 325

biuro@bmpconsulting.pl