logo BMP Consulting

Webinar: Business Intelligence w procesach logistycznych

Webinar z wykorzystania Business Intelligence w optymalizacji procesów logistycznych odbędzie się w dniu 26.10.2023 o godz. 11:00. Zapisz się!
Dni
Godziny
Minuty

Webinar: Wykorzystanie Business Intelligence w optymalizacji procesów logistycznych

Zachęcamy do udziału w nadchodzącym webinarze, który z pewnością zainteresuje przedsiębiorców działających w branży logistycznej oraz wszystkich, którzy dążą do efektywnego zarządzania danymi i podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Webinar „Wykorzystanie Business Intelligence w optymalizacji procesów logistycznych” odbędzie się w dniu 26 października o godzinie 11:00. Poniżej przedstawiamy agendę tego wydarzenia.

Agenda:

11:00 – 11:10: Zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu nieustających zmian 

Wprowadzenie do webinaru i omówienie wyzwań, jakie stawia przed firmami rozwijająca się branża logistyczna. Dowiedz się, jakie czynniki wpływają na zmiany w łańcuchu dostaw i jak można im sprostać.

11:10 – 11:20: Optymalizacja procesów logistycznych dzięki danym

Prezentacja jak Business Intelligence może wspomóc procesy optymalizacji w logistyce. Dowiesz się, jak zbieranie i analiza danych mogą pomóc w zwiększeniu efektywności operacyjnej i obniżeniu kosztów.

11:20 – 11:25: Kluczowe wskaźniki efektywności w logistyce

Omówienie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w logistyce i jak można je wykorzystać do monitorowania i doskonalenia procesów.

11:25 – 11:30: Comarch BI Point – cenne wsparcie w obszarze analityki i raportowania

Przedstawienie narzędzia Comarch BI Point, które pomaga w analizie danych i generowaniu raportów, umożliwiając bardziej świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

11:30 – 11:40: Wizualizacja danych w oparciu o narzędzia Business Intelligence

Dowiedz się, jak wizualizacja danych przy użyciu narzędzi Business Intelligence może pomóc w lepszym zrozumieniu informacji i szybszym podejmowaniu decyzji.

Co to Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (BI) to złożony proces analizy danych, który ma na celu gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i prezentowanie informacji biznesowych w sposób zrozumiały i użyteczny dla użytkownika. BI wykorzystuje różnorodne narzędzia, technologie i strategie, aby pomóc firmom w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych opartych na danych.

Główne założenia Business Intelligence to:

  1. Gromadzenie danych: BI zbiera dane z różnych źródeł, takich jak bazy danych, systemy transakcyjne, pliki Excel, strony internetowe, media społecznościowe i wiele innych.

  2. Przetwarzanie danych: Zebrane dane są przetwarzane i transformowane w sposób umożliwiający ich analizę. Często obejmuje to łączenie danych z różnych źródeł i tworzenie jednolitych dashbordów danych.

  3. Analiza danych: To kluczowy element BI, który pozwala na odkrywanie wzorców, trendów i istotnych informacji w danych. Analizy mogą być wykonywane za pomocą różnych metod, w tym statystyki, eksploracji danych (data mining) i sztucznej inteligencji.

  4. Wizualizacja danych: Dane są często prezentowane za pomocą interaktywnych wykresów, grafik, tabel i dashboardów, co ułatwia zrozumienie i interpretację informacji.

  5. Generowanie raportów: BI pozwala na tworzenie raportów i dokumentów opartych na danych, które mogą być udostępniane osobom, działom zainteresowanym.

  6. Podejmowanie decyzji: Na podstawie analizy danych BI można podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe. Może to dotyczyć zarządzania zasobami, marketingiem, sprzedażą, finansami, operacjami i wieloma innymi obszarami działalności.

  7. Procesy zarządzania wydajnością: BI umożliwia monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i śledzenie postępów w realizacji celów organizacji.

Business Intelligence ma szerokie zastosowanie w różnych branżach i sektorach gospodarki. Pomaga firmom w zrozumieniu ich danych, identyfikowaniu trendów rynkowych, optymalizacji procesów biznesowych oraz reagowaniu na zmiany w środowisku biznesowym. Dzięki BI organizacje mogą osiągnąć konkurencyjną przewagę poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych informacji do podejmowania strategicznych decyzji.

+48 530 922 325

Adres: ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia

Email: biuro@bmpconsulting.pl

Napisz do nas: