logo BMP Consulting

Wdrożenie Comarch ERP XL w Chmielewski S.A.

Wdrożenie systemu Comarch ERP XL przeprowadzone przez BMP Consulting szybko przyniosło wymierne korzyści! czas potrzebny na zaplanowanie i rozliczanie zleceń produkcyjnych zmniejszyło się o 85%.

Wdrożenie Comarch ERP XL w Chmielewski S.A. - produkcja w praktyce

Chmielewski S.A. to rodzinna firma zajmująca się produkcją wind i dźwigów. Jej historia rozpoczyna się w 1989 roku, a teraz – 33 lata później – do biznesu wchodzi już trzecie pokolenie Chmielewskich. W tym czasie przedsiębiorstwo rozrosło się do imponujących rozmiarów. Zatrudnia obecnie ponad 100 osób, a jego obroty wynoszą ponad 50 mln PLN.

System Comarch ERP XL oraz wdrożenie przeprowadzone przez BMP Consulting szybko przyniosły wymierne korzyści. Czas potrzebny na zaplanowanie i rozliczenie zlecenia produkcyjnego został skrócony aż o 85%. Poprawiła się znacznie komunikacja wewnątrz firmy dzięki skutecznemu współdzieleniu danych. Dane wprowadzone w jednym miejscu, mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez wszystkie działy niezależnie od ich lokalizacji.

Sytuacja przed wdrożeniem Comarch ERP XL

Rok 2015 firma potrzebuje jednego spójnego systemu, który dostarczy informacji o magazynie, sprzedaży czy finansach. Będzie miał możliwość pozyskania informacji o stanie produkcji w czasie rzeczywistym. Na ten moment praktycznie wszystkie procesy opierają się na wiedzy osób bezpośrednio zaangażowanych w poszczególne etapy. Nie było innego sposobu uzyskać w czasie rzeczywistym wiedzy na temat kolejności produkcji na poszczególnych gniazdach produkcyjnych.

Wśród innych problemów sprzed wdrożenia Comarch ERP XL prezes firmy wymienia:

  • Opóźnienia w rozliczaniu zleceń,

  • problemy z rozchodowaniem produktów na hali produkcyjnej,

  • trudność z wyznaczeniem oraz analizą wskaźników produkcyjnych,

  • produkcja półproduktów, produktów,

  • zaopatrzenie produkcji w półprodukty,

  • możliwość realizacji produkcji seryjnej z produkcją jednostkową,

  • ograniczone możliwości kontroli zaopatrzenia produkcji (BST).

Z uwagi na fakt, że zarząd miał doświadczenie związane z pracą na systemie Comarch ERP Optima w jednej ze swoich spółek i oceniał go bardzo pozytywnie w zarządzaniu mniejszym przedsiębiorstwem, Comarch na starcie posiadał przewagę nad konkurentami. Postawiono na rozwój relacji z krakowskim przedsiębiorstwem, tym razem poprzez wdrożenie Comarch ERP XL. Ostatecznie najważniejsze były twarde argumenty: koszt wdrożenia, wsparcia, kompatybilność funkcji oraz możliwość etapowania wdrożenia.

Wdrożenie Comarch ERP XL i nie tylko

Proces wdrożenia rozpoczął się w roku 2015 od audytu w firmie Chmielewski S.A. przez ekspertów BMP Consulting. Postanowiono, że w pierwszej kolejności zostaną wdrożone moduły księgowość, sprzedaż, zamówienia, import i środki trwałe. W kolejnym etapie podjęto działania dotyczące wdrożenia modułu produkcja. Proces przebiegł bardzo sprawnie za sprawą wcześniejszej możliwości testowania oprogramowania. W 2021 roku po zakończeniu budowy nowej hali i zakupie nowych maszyn, w myśl Przemysłu 4.0 udało się wszystko zintegrować z systemem Comarch ERP XL. Kolejno w 2022 roku wdrożono system MES.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERP XL

Zaimplementowane rozwiązania szybko przyniosły wymierne korzyści. Czas planowania i rozliczania zlecenia produkcyjnego skrócono aż o 85 %. Poprawiła się znacznie komunikacja wewnątrz firmy, dzięki skutecznemu współdzieleniu danych. Dane są wprowadzone w jedno miejsce i mogą być z powodzeniem wykorzystane przez wszystkie działy niezależnie od ich lokalizacji.

Bardzo istotną kwestią jest traceability, możliwość identyfikowania i śledzenia poszczególnych partii surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Rafał Chmielewski podkreśla znaczenie możliwości wydawania materiałów lub półproduktów z uwzględnieniem cech, partii i numerów seryjnych. System umożliwia wydawanie wg FIFO, LIFO, jak i wg wyboru użytkownika. Dzięki algorytmom zaszytym w Comarch ERP XL możliwa jest automatyzacja planowania produkcji.

"Comarch i BMP Consulting dają nam inne spojrzenie na procesy, które wydawały nam się kiedyś możliwe do realizacji w tylko jeden sposób. Duża uniwersalność systemu pozwala na ich idealne dopasowanie do tego, co robimy – ułatwia zarządzanie kontrahentami czy grupami surowców."

Udostępnij
Udostępnij