Wdrożenia Comarch ERP XL w Browarze Błonie wykonane w rekordowym czasie

Spełnione wymagania Klienta w 100% przy pomocy standardowych rozwiązań systemu Comarch ERP XL 100%. Wdrożenie nie wymagało dodatków programistycznych. Poznając dobrze system można go dostosować do najbardziej szczegółowych wymagań. Doświadczony zespół, ale również zaangażowanie ze strony Klienta, to gwarancja szybkiego i skutecznego wdrożenia.

Historia Browaru Błonie

2016 – rozpoczęcie działalności kontraktowej w branży piwowarskiej,
2018 – oficjalna inauguracja własnego zakładu produkcyjnego: najnowocześniejszy w Polsce
obiekt przystosowany do warzenia piwa rzemieślniczego.

Browar Błonie słynie z produkcji rzemieślniczych piw: Kampinoskie, Inne Beczki, Polski Folklor, z Małej Pasieki, ze Smakiem, czy MORS. Piwowarzy skutecznie łączą najnowocześniejsze metody produkcyjne z dbałością o tradycyjne receptury. Nieustanny i dynamiczny rozwój oraz wzrost mocy produkcyjnych do 5 milionów butelek piwa rocznie wymusiły na producencie konieczność wdrożenia kompleksowego rozwiązania klasy ERP.

Case study BMP Consulting Partner Comarch roku 2021

Największe wyzwanie – krótki czas na realizację wdrożenia!

Rozwiązanie, którego poszukiwał Klient musiało spełnić następujące wytyczne:

 • Możliwość określenia jednostkowego kosztu wielomilionowej produkcji. przy dotychczasowym rozwiązaniu problem z wyceną produktu – koszty bezpośrednie i pośrednie; koszty bieżące i post factum,
 • Możliwość planowania rzemieślniczej produkcji okresowej, dyskretnej, gniazdowej z uwzględnieniem rezerwacji surowców,
 • Uwzględnienie pierwszej i drugiej marży w wartości produktu.
 • Ustandaryzowanie struktur, procesów i procedur roboczych,
 • Automatyzacja weryfikacji poprawności danych,
 • Skonfigurowanie systemu rozwiązującego poniższe problemy: nierównomierne obciążenie zasobów produkcyjnych–niewykorzystane tanki fermentacyjne, wąskie gardła (np. warzelnia, rozlew), kolejkowanie, powiązania i zależności pomiędzy popytem a sposobami realizacji produkcji.

 

Case study BMP Consulting - Partner Comarch roku 2021
Case study BMP Consulting - Partner Comarch roku 2021

Analiza i warsztaty analityczne przed wdrożeniem

W przeciągu 15 dni odbyło się 10 spotkań analitycznych z Klientem, a naszymi ekspertami. Spotkania analityczne były jednocześnie połączone z warsztatami wdrożeniowymi. Już na etapie analizy procesy produkcyjne zostały sprawdzone przez Klienta na specjalnie przygotowanej bazie testowej. Po odbytych spotkaniach dokumentacja z analizy przedwdrożeniowej został przygotowany w ciągu 5 dni, a Klient zaakceptował dokument bez żadnych uwag.

W wyniku analizy zaproponowaliśmy oprogramowanie Comarch ERP XL. Dobraliśmy moduły takie jak: Produkcja, MES (Rejestracja produkcji), Comarch Magazynier, Zamówienia, Import, Sprzedaż, CRM, Księgowość, e-Sprawozdania, Płace i Kadry, Analizy Business Intelligence, Comarch ECOD oraz Serwis. Skupiliśmy się na uproszczeniu procesów i usystematyzowaniu pracy, a także usprawnieniu wymiany danych między poszczególnymi działami.

Na przełomie października i listopada została podpisana umowa wdrożeniowa oraz zakupiono licencje Comarch ERP XL, a następnie rozpoczęło się wdrożenie.

Czemu Comarch ERP XL?

Głównymi atutami przemawiającymi za wyborem oprogramowania Comarch ERP XL są:

 1. Comarch jako Polski producent dostosowuje oprogramowanie zgodnie z polskimi przepisami.
 2. Wsparcie działalności spółki we wszystkich pożądanych obszarach przy jednoczesnej ich centralizacji: produkcja, kontrola jakości, logistyka, sprzedaż, zakupy, księgowość, kadry i płace.
 3. Wbudowane w standardzie mechanizmy pozwalające na wdrożenie optymalnego systemu do:
  – planowania, rejestrowania i rozliczenia produkcji,
  – określenia rachunku zysków i strat,
  – wyliczenia różnych poziomów marży.

Przebieg wdrożenia systemu Comarch ERP XL

W pierwszej kolejności powstała infrastruktura sieciowa: serwer bazodanowy, na którym zainstalowano środowisko systemowe wraz z wybranymi licencjami. Kolejnym krokiem była instalacja, konfiguracja oprogramowanie na stanowiskach pracy oraz migracja danych kontrahentów, kart towarowych, planów kont. Po pełnej instalacji i konfiguracji odbyły się  szkolenie o  charakterze hybrydowym. Część zajęć odbywało się zdalnie, część na miejscu u Klienta w Browarze Błonie. Podczas wdrożenia Klient wykazywał się dużym zaangażowaniem, przedstawiał najbardziej złożone i nietypowe scenariusze, jakie mogą przytrafić się w browarze.

Wdrożenie udało się wykonać w rekordowo krótki czasie – półtora miesiąca od zakończenia analizy! Dzięki doświadczeniu naszych konsultantów obyło się bez konieczności wykonywania dodatków programistycznych, co znacząco obniżyło koszty i czas wdrożenia.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERP XL

Całe wdrożenie przyniosło wiele korzyści usprawniających pracę u Klienta w zakresie procesów produkcyjnych, procesów logistycznych związanych z wydawaniem produktów z magazynu oraz całej pracy administracyjnej i księgowej. Najważniejsze korzyści:

 1. Czas potrzebny na zaplanowanie i rozliczenie zlecenia produkcyjnego skrócony o 85%, a wszystkie dane są wprowadzone w jednym miejscu i wykorzystywane przez wszystkie działy.
 2. Ułatwienie zarządzania promocjami i cennikami – segmentacja kontrahentów na grupy z uwzględnieniem kanałów sprzedaży.
 3. Traceability partii surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – tworzenie raportów traceability;
 4. Automatyzacja planowania produkcji – dzięki algorytmom zaszytym w Comarch ERP XL.
 5. Wydawanie produktów: FEFO – według terminów ważności produktów z uwzględnieniem preferencji odbiorców.

Referencje Comarch ERP XL

"Dzięki swojemu doświadczeniu, firma BMP Consulting szybko i trafnie zidentyfikowała potrzeby i oczekiwania Browaru Błonie. W rezultacie znacznemu usprawnieniu w dotychczasowym działaniu uległa kontrola kosztów poszczególnych działów, a czas potrzebny na zaplanowanie i rozliczenie zlecenia produkcyjnego skrócono o 85%.”

Case study BMP Consulting - Partner Comarch roku 2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Zarząd i Pracownicy Browaru Błonie opowiadają o korzyściach, które zauważyli po wdrożeniu:

Podsumowanie wdrożenia Comarch ERP XL

Dzięki Comarch ERP XL 100% wymagań Klienta zostało zrealizowanych w standardzie systemu. Wdrożenie nie wymagało dodatków programistycznych. Poznając dobrze system można go dostosować do najbardziej szczegółowych wymagań. Doświadczony zespół oraz zaangażowanie ze strony Klienta, to gwarancja szybkiego i skutecznego wdrożenia.

Najciekawszy dzień?

„Ze względu na tempo prac wydaje mi się, że całe wdrożenie trwało jeden dzień. Od samego początku zdawałem sobie sprawę, że ten projekt będzie nie lada wyzwaniem. Jednak dzięki doświadczonemu zespołowi, ale również dużemu zaangażowaniu Klienta, udało się zrealizować wszystkie prace w założonych pierwotnie terminach, co jest nie lada sukcesem. Za jeszcze większy sukces poczytuję wykorzystanie szerokich możliwości systemu Comarch ERP XL. Dzięki temu nie było potrzeby tworzenia dodatków programistycznych.”

Udostępnij
Udostępnij