logo BMP Consulting

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.1

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Comarch ERP XL 2023.1, to m.in. regulacje prawne dotyczące „ulgi na złe długi”, nowe formularze CIT, wydruki sPrint 2023.0.

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w nowej wersji Comarch ERP XL 2023.1

W udostępnionej najnowszej wersji  Comarch ERP XL 2023.1. zostało dodane blisko 140 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

Logistyka:

W obszarze logistyki dodano rejestrowanie przyjęć zewnętrznych z wykorzystaniem Comarch OCR, wczytywanie dokumentów PZ oraz ich weryfikację. Wykorzystano nowy silnik i edytor wydruków – Comarch sPrint.

Produkcja:

W produkcji zostały dodane nowe parametry i metody dla złożonych procesów w przypadku planowania zleceń na półprodukty. W ramach usprawnień, na dokumencie ZP zmienił się sposób prezentowania danych, w tym doszły elementy graficzne.

Księgowość:

Dostosowano regulacje prawne dotyczące „ulgi na złe długi”: wprowadzono nowy podział na korekty pierwotne i powrotne. Po stronie wierzyciela (sprzedawcy) system umożliwia naliczenie korekty podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty. Po stronie nabywcy (kupującego) utworzenie korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z niezapłaconej terminowo faktury. Zasady uprawniające do skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” reguluje Ustawa o VAT, art. 89a., art. 89b. Dla uproszczenia obsługi dodano szereg zmian i nowych filtrów wpływających na jeszcze lepszą ergonomię pracy z listami m.in. rejestru VAT oraz obsługę w plikach i deklaracjach JPK.

Inne zmiany w obszarze księgowym, to np.: aktualizacja stóp procentowych dla odsetek od transakcji handlowych, nowa wersja formularza podatkowego CIT-8(32) wraz z załącznikami oraz nowe formularze sprawozdań GUS: DG-1(2023) wraz z załącznikiem, F-01/I-01(2023).

Warto także zwrócić uwagę na inne nowości w Comarch ERP XL 2023.1

e-sklep, Comarch POS

W Comarch e-Sklep można już korzystać z promocji pakietowych, a w Comarch POS wystawiać zamówienia sprzedaży (ZS) i dwukierunkowo synchronizować z ERP XL.

Wydruki sPrint – nowość!

Przy aktualizacji wersji XL 2023.1 jest wykonywany automatyczny upgrade aplikacji sPrint do nowszej wersji. Oznacza to, że nie ma już konieczności instalowania aplikacji ręcznie, ponieważ wersja sPrint 0.5 zostanie zaktualizowana do najnowszej 2023.0. Mechanizm automatycznych aktualizacji sPrint będzie już zawsze wykonywany przy aktualizacji kolejnych wersji XL.

Dla wydruków o typie sPrint umożliwiono ich definiowanie wprost z poziomu Systemu. Jeśli wydruk nie ma jeszcze dodanej definicji, to po zaznaczeniu na nim formatu o typie sPrint, na zakładce [Definicja] aktywowany jest przycisk  Edytuj definicję. Po jego wybraniu edytor przeprowadza użytkownika przez konfigurację danych szablonu, a następnie uruchamiany jest edytor sPrint.

Współpraca z wszystko.pl

W wersji 2023.1 został obsłużony import zamówień z platformy wszystko.pl, który przy odpowiedniej konfiguracji będzie wykonywany automatycznie za pomocą usługi. W celu uruchomienia synchronizacji przy pomocy usługi należy na oddziale wszystko.pl zaznaczyć odpowiedni parametr i dodatkowo zdefiniować usługę dla wszystko.pl z poziomu Administratora oddziałów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą zmian w nowej wersji Comarch ERP XL 2023.1

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie Comarch ERP XL?