logo BMP Consulting

Ustawa o zmianie praw konsumenta wchodzi w życie już 01.01.2023 r. Nowe wymogi dla branży e-commerce.

Już od 01.01.2023 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie praw konsumenta. Co to oznacza dla branży e-commerce? m. in. Sprzedawca będzie miała obowiązek informowanie o najniższej cenie z ostatnich 30 dni przecenionego towaru lub usługi.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2022 poz. 2581)

Ustawa określa prawa i obowiązki konsumentów oraz sprzedawców w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz świadczenia usług. W ustawie wprowadzono szereg przepisów, które mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Na ten moment przedsiębiorcy mają obowiązek m.in. do:

 • informowania konsumentów o prawie do odstąpienia od umowy i sposobach skorzystania z tego prawa,
 • umożliwienia konsumentom skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy za pośrednictwem prostych i szybkich sposobów komunikacji, takich jak formularze elektroniczne,
 • zapewnienia możliwości zwrotu towarów zakupionych przez Internet,
 • informowania konsumentów o kosztach dostawy i innych opłatach związanych z zakupem towarów lub usług,
 • umożliwienia konsumentom sprawnego dochodzenia roszczeń związanych z niezgodnością towaru z umową,

Nowo wprowadzone przepisy mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów oraz zapewnienie jednolitych standardów dla przedsiębiorców działających w branży e-commerce.

Najważniejsze zmiany w prawach konsumenta, a e-commerce:

1. Informowanie o najniższej cenie przecenianych towarów lub usług.

 1. W przypadku obniżenia ceny, obok informacji o przecenie, powinna być widoczna najniższa cena, która obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni. 
 2. Przedsiębiorca nie wykonując powyższego obowiązku może otrzymać karę pieniężną do 20 000 zł od Inspekcji Handlowej. W przypadku nie wykonania obowiązku, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, kara może wynieść nawet 40 000 zł.

Zatem zmiany w tym zakresie wymagają np. aktualizacji oprogramowania sklepu, aby móc wyświetlać obniżki cen w sposób wymagany przez dyrektywę. Informacja o przecenie powinna być umieszczona w miejscu ogólnie dostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, bezpośrednio obok produktu. W przypadku sklepu czy platformy handlowej jest to po prostu strona danego produktu lub jego cennik. 

2. Obowiązek w zakresie opinii i rekomendacji konsumenckich.

W przypadku przedsiębiorcy, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach musi udzielić jasnej informacji o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

3. Zmiany w marketplace, platformach handlowych.

Sprzedawca udostępniający możliwość wyszukiwania produktów oferowanych przez różnych przedsiębiorców, powinien udostępnić informacje o głównych parametrach decydujących o plasowaniu produktów. Dodatkowo opisać znaczenie tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami. Właściciel platformy handlowej ma również obowiązek udzielania informacji w zakresie:

 • jednoznacznego określenia tożsamości sprzedawcy – czy jest to profesjonalista, czy osoba prywatna,
 • doprecyzowanie, kto jest odpowiedzialny za obowiązek realizacji praw konsumenckich kupującego,
 • wyraźne określenie płatnych wyników wyszukiwania, reklam sponsorowanych.

4. Zmiana prawa konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy.

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedawcy podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu jego zamieszkania lub zwykłego pobytu albo wycieczki, wtedy Konsument ma możliwość na odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 30 dni.

5. Regulacje dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Obowiązujące przepisy dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych są zawarte w dyrektywie o handlu elektronicznym oraz w dyrektywie o prawach konsumentów. Te przepisy określają m.in. informacje, które muszą być udostępnione konsumentom przed zawarciem umowy, sposób zawierania umów przez Internet, warunki odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialność sprzedawców za niezgodność treści cyfrowych lub usług cyfrowych z umową. 

1. W wprowadzonych zmianach konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od przedsiębiorcy nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przedsiębiorca:

 • nie może wykorzystywać innych danych osobowych, niż dostarczonych przez konsumenta,
 • może uniemożliwić dalszego korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu lub zablokowanie konta użytkownika.

3. Jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta oraz  poinformował go przed rozpoczęciem świadczenia o braku możliwość odstąpienia od umowy, Konsument traci takie prawo.

Zapytaj o rozwiązanie Comarch e-sklep

Klienci e-Sklepu Comarch mogą już korzystać z funkcjonalności, które zostały wprowadzone w ramach dostosowywania się do nadchodzących zmian.

W panelu administracyjnym można prowadzić historię zmiany ceny wprowadzanej do cennika sklepu internetowego dla każdego produktu. W szczegółach produktu, na listach produktów i wynikach wyszukiwania dodano wyświetlanie najniższej ceny produktu, a cena jest brana z okresu 30 dni przed uruchomieniem rabatu. Wprowadzono również parametr pozwalający na dodanie opinii tylko klientom, którzy kupili dany produkt. System automatycznie oznacza recenzję jako „Recenzja potwierdzona zakupem”.

Aktualny teks aktu:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2581)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

 • Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 7).

oraz zmienia inne ustawy:

 • Ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, 
 • ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
 • ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
 • oraz ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

Zacznij sprzedawać w internecie !

Umów bezpłatną konsultację z ekspertem.

Udostępnij
Udostępnij