logo BMP Consulting

Sztuczna inteligencja AI, jeden z kierunków rozwoju systemów ERP 4.0 w 2023 roku

Czy sztuczna inteligencja AI, to główny kierunek rozwoju systemów ERP w 2023 roku? Na podstawie obecnych trendów i potrzeb klientów integracja z technologią sztucznej inteligencji AI jest nieunikniona.

Sztuczna inteligencja, a rozwój systemów ERP

Na podstawie obecnych trendów i potrzeb klientów j integracja z technologią sztucznej inteligencji AI jest nieunikniona. Systemy ERP będą wykorzystywać sztuczną inteligencją i ją udoskonalać, aby zapewnić bardziej skuteczne i efektywne rozwiązania biznesowe, takie jak:

1. Automatyzacja procesów biznesowych.

Pomoże w automatyzacji powtarzalnych i czasochłonnych procesów biznesowych, takich jak przetwarzanie zamówień, weryfikacja faktur czy zarządzanie magazynem. Dzięki temu firmy oszczędzą czas i zasoby oraz zmniejszą ryzyko błędów.

2. Rozpoznawanie mowy i języka naturalnego.

Ułatwi pracę z systemem ERP i przyspieszy procesy biznesowe, dzięki wydawaniu przez użytkownika komend głosowy.

3. Analiza danych.

Analizowanie ogromnych ilości danych, jakie są wprowadzane i generowane przez systemy ERP. Dzięki temu firmy będą mogły szybciej i dokładniej zrozumieć swoje operacje, identyfikować problemy i podejmować lepsze decyzje biznesowe. Takie rozwiązanie można wykorzystać na przykład do analizy:

  • prognozowania popytu na produkty i usługi, co pozwoli firmom lepiej planować swoje zapasy, produkcję i dystrybucję,
  • automatyczne zarządzanie zapasami na przykład poprzez wykrywanie niedoborów w magazynie i automatyczne składanie zamówień na brakujące towary,
  • optymalizacja kosztów np. poprzez analizę wydatków i automatyczne wskazywanie obszarów, w których można zaoszczędzić,
  • personalizacja usług poprzez analizę preferencji klientów i dostosowanie oferty do ich potrzeb.

Jak wygląda automatyzacja systemu Comarch ERP XL za pomocą sztucznej inteligencji AI?

Aktualnie w najnowszej wersji systemu zostało udostępnionych kilka funkcjonalności / dodatków, które automatyzują pracę za pomocą sztucznej inteligencji. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. Asystent Comarch ERP.

Dostępny w ramach systemowego komunikatora, pozwala na prezentowanie lub generowanie nowych rekordów na podstawie zdefiniowanych poleceń tekstowych, określonych za pomocą języka naturalnego lub skrótów.

2. Głosowa komunikacja z systemem.

Podawanie komunikatów do Asystenta XL może być realizowane w formie głosowej, czyli operator ma możliwość przekazania polecenia poprzez mikrofon. System rozpoznaje poszczególne słowa, a w konsekwencji żądanie w formie tekstowej jest prezentowane na ekranie, a następnie wykonywane.

3. Logowanie do systemu za pomocą rozpoznawania twarzy.

System oprócz tradycyjnego logowania przy użyciu hasła umożliwia dokonanie logowania przy użyciu mechanizmu rozpoznawania twarzy Użytkownika. Metoda ta pozwala na przyśpieszenie procesu uwierzytelnienia Operatora, może również stanowić ułatwienie dla tych Użytkowników, którym z racji specyfiki stanowiska pracy trudno wpisywać hasło na klawiaturze.

4. Comarch OCR.

Usługa, dzięki której można błyskawicznie wprowadzić faktury zarówno do rejestrów VAT jak i na listę faktur zakupu na podstawie ich wersji papierowej. Potrzebny jest jedynie skaner lub aparat fotograficzny i połączenie z Internetem. Chmurowa usługa Comarch OCR odczyta kluczowe dane z faktury, które następnie trafią do Comarch ERP XL. Podgląd

5. Inteligentna windykacja – limity kredytowe.

Zarządzanie limitami kredytowymi przy pomocy sztucznej inteligencji, która na podstawie zaszytych algorytmów obliczy precyzyjnie wysokość limitów kredytowych przyznawanych klientom. To narzędzie ograniczy opóźnienia w płatnościach oraz zminimalizuje ryzyko wystąpienia nieściągalnych należności.

Jak wygląda automatyzacja systemu Comarch ERP Optima?

Najnowsza wersja systemu posiada funkcjonalności Comarch OCR oraz sugerowanie faktur cyklicznych. Usługa pomagająca zautomatyzować wystawianie faktur sprzedażowych oraz faktur pro forma. Jest to mechanizm, który analizuje wystawione w firmie faktury pod kątem ich powtarzalności. Powtarzalne faktury mogą być wystawiane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych dostęnych w module CRM. Mechanizm znajdzie takie faktury i sprawnie przeprowadzi przez tworzenie faktury cyklicznej , tak aby w przyszłości faktury wystawiały się bez Twojego udziału. 

Podsumowując:

W roku 2023 sztuczna inteligencja (AI) będzie kluczowym kierunkiem rozwoju systemów ERP. Integracja z AI pozwoli na automatyzację procesów biznesowych, wykorzystanie rozpoznawania mowy i języka naturalnego, a także na analizę dużych zbiorów danych i personalizację usług. 

W ramach systemu Comarch ERP XL już teraz można korzystać z kilku funkcjonalności związanych z automatyzacją pracy dzięki AI, takich jak asystent, głosowa komunikacja, logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy, Comarch OCR oraz inteligentna windykacja. 

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do systemów ERP pozwoli na bardziej efektywną i skuteczną pracę oraz na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Już dzisiaj zarezerwuj bezpłatną konsultację

Napisz lub zadzwoń do nas