Rozwiązania IT dla branży spożywczej


Sektor, w którym najważniejsza jest kontrola.

Branża spożywcza to jedna z najbardziej istotnych gałęzi polskiego przemysłu. Ma blisko 10% udziału w unijnym sektorze spożywczym i od kilkunastu lat nieustająco rokrocznie się rozwija. Polskie firmy spożywcze trudną sytuację związaną z pandemią wykorzystały dobrze i jeszcze bardziej umocniły swoją obecność na rynku.

Warto zauważyć, że specyfika branży stawia szczególne wymagania, takie jak:

  • przestrzeganie rygorystycznych przepisów dotyczących kontroli jakości zarówno surowców, jak i gotowych wyrobów,
  • gwarantowanie zgodności z HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania), czy GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
  • zachowanie pełnego traceability,
  • zapewnianie kontroli naważania surowców,
  • optymalne planowanie zleceń,
  • zarządzanie terminami ważności,
  • przejrzyste raportowania.

Mimo, że wciąż powszechne w branży jest wykorzystanie dokumentacji papierowej, czy wsparcie popularnymi programami biurowymi, to coraz więcej firm z branży dostrzega, że wykorzystanie nowoczesnych technologii, a szczególnie wdrożenie zintegrowanego systemu ERP, może znacząco się przyczynić w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.

Przykładem systemu, który może sprostać wymaganiom firmy z branży spożywczej, jest Comarch ERP XL. Pozwala on na kompleksowe zarządzanie produkcją, sprzedażą, magazynami, zasobami ludzkimi oraz umożliwia raportowanie uzyskiwanych wyników. Dzięki platformie Comarch EDI możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów, tak ważna przy współpracy B2B z sieciami handlowymi.

Z Comarch ERP XL zintegrowany jest również Comarch WMS – system do zarządzania magazynem wysokiego składowania. Zapewnia on spójność procesów, możliwość sprawowania bieżącej kontroli stanów i dokumentów magazynowych, zapewnia optymalizację wydania towarów i zapobiega błędom operatorów.

To tylko część rozwiązań przygotowanych przez Comarch, które mogą wspomóc funkcjonowanie firmy z branży spożywczej. Poza samym oprogramowaniem istotne jest jeszcze odpowiednie wdrożenie systemu. Kluczowym jest zidentyfikowanie szczególnie wrażliwych punktów w procesach stosowanych w firmie. BMP Consulting w swojej 10-cio letniej historii z powodzeniem wdrażał systemy ERP w firmach z branży spożywczej.

Szczególnie dumni jesteśmy z jednego z naszych ostatnich wdrożeń, ale o tym napiszemy więcej wkrótce 😉

Pomoc zdalna