Aplikacja Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest zintegrowana z modułem kadrowo-płacowym Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Funkcje aplikacji Comarch PPK:
 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • rejestr pracowników
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
 • dostęp poprzez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR lub oprogramowaniem kadrowo płacowym
Zobacz jak działa aplikacja Comarch PPK
 • rejestr pracowników i prowadzenie ewidencji pracowników
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
Pomoc zdalna