logo BMP Consulting

Obowiązkowy KSeF odroczony do 1 lutego 2026 r.

Odroczenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r. daje przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji.

Obowiązkowy KSeF odroczony do 1 lutego 2026 r.

5 czerwca 2024 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że do tego czasu zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian. Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 852 i jest dostępna pod tym linkiem.

Dalsze zmiany legislacyjne

Podpisana ustawa nie tylko przesuwa datę rozpoczęcia obowiązywania obligatoryjnego KSeF, ale również wprowadza półroczne odroczenie niektórych obowiązków związanych z KSeF do końca lipca 2026 r. W celu zapewnienia przedsiębiorcom czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami i odbycie konsultacji, Ministerstwo Finansów zdecydowało się podzielić prace legislacyjne na dwie części.

Propozycje Ministerstwa Finansów

W drugim etapie legislacyjnym Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania mające na celu uproszczenie stosowania obligatoryjnego KSeF. Przewiduje się, że obowiązkowy KSeF będzie wprowadzany etapami:

  • 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł,
  • 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Wersja produkcyjna Aplikacji Mobilnej KSeF

Mimo odroczenia terminu wdrożenia obowiązku e-fakturowania w KSeF, Ministerstwo Finansów nadal pracuje nad dostarczeniem bezpłatnych narzędzi do korzystania z systemu. Niedawno udostępniono wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF, która umożliwia wystawianie podstawowych faktur oraz ich korekt na smartfonie. Dodatkowo, aplikacja pozwala na podgląd otrzymanych i wystawionych faktur w KSeF.

Aplikacja jest już dostępna w sklepach Google Play i App Store. Więcej informacji na temat usługi znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów: Aplikacja Mobilna KSeF

Podsumowanie

Odroczenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r. daje przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji. Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniem procedur oraz dostarczeniem odpowiednich narzędzi, takich jak Aplikacja Mobilna KSeF, aby ułatwić przedsiębiorcom adaptację do nowego systemu.

Comarch KSeF

+48 530 922 325

Oddział Warszawa:

ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia

Oddział Olsztyn:

ul. Marka Kotańskiego 2/B.015 (Koszary Park), 10-166 Olsztyn

e-mail: biuro@bmpconsulting.pl

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji? Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się z naszym zespołem.

KSeF wprowadzony został Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ten teleinformatyczny system służy do wystawiania faktur ustrukturyzowanych (nazywanych dalej fakturami), ich otrzymywania i przechowywania aż do 10 lat. Można go także wykorzystać do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez system oraz do weryfikowania zgodności dokumentów z określonym wzorem. W ramach systemu możliwa jest automatyzacja całego procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Chodzi m.in. o skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w cały proces przedsiębiorców.

Tak. System został uruchomiony 1 stycznia 2022 roku jako rozwiązanie dobrowolne dla każdego przedsiębiorcy. Polska tym samym stała się kolejnym krajem należącym do Unii Europejskiej, który decyduje się na zmianę modelu procesowania faktur elektronicznych.

W dniu 19 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów RP poinformowało o przesunięciu terminu wprowadzenia obowiązkowego korzystania z KSeF, które planowane było na 1 lipca 2024. 

📣 Ministerstwo Finansów ogłosiło termin obowiązkowego wejścia w życie KSeF:

  • 1 lutego 2026 r. – dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 mln zł
  • 1 kwietnia 2026 r. – dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców

Dlatego przypominamy, że oprogramowanie Comarch już teraz wspiera przedsiębiorców w procesie dostosowania się do nowych przepisów i jest gotowe na wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur poprzez system KSeF.

Obowiązek integracji z KSeF obejmie przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, przedsiębiorców zwolnionych z VAT, a także osoby zidentyfikowane w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, które posiadają polski NIP.

Główne korzyści dla przedsiębiorców to: ułatwienie w rozliczaniu faktur korygujących, zwolnienie z obowiązku udostępniania ich w formacie JPK, zwrot podatku VAT we wcześniejszym terminie i możliwość przechowywania faktur przez 10 lat. Dzięki KSeF obieg dokumentów może stać się o wiele szybszy i prostszy.

Faktury mogą być przygotowywane przez klientów w systemach finansowo-księgowych, czyli tak jak dotychczas, bądź z wykorzystaniem strony WWW.

Zagraniczni partnerzy nie są zobowiązani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Oznacza to więc, że przedsiębiorca musi dostarczyć fakturę do kontrahenta we własnym zakresie. Integracja Comarch EDI z KSeF pozwala na dystrybucję faktur z KSeF do zagranicznych podmiotów wskazanych przez przedsiębiorcę.

Nie, ale w ramach integracji Comarch EDI z KSeF załączniki mogą zostać przekazane do kontrahentów wskazanych przez przedsiębiorcę razem z fakturą wystawioną w KSeF.

Faktura jest wystawiona w dniu przesłania do KSeF. Wówczas KSeF zwraca wystawcy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Faktura jest uznana za otrzymaną w dniu przydzielenia jej numeru identyfikacyjnego KSeF ID.

Na podstawie dotychczasowego wykorzystania Comarch EDI do komunikacji z KSeF można zauważyć, że UPO jest zwracane dostawcy w przedziale od kilku minut do kilku godzin od przekazania faktury z Comarch EDI do Krajowego Systemu e-Faktur

Niedopełnienie obowiązków związanych z KSeF może wiązać się z karą pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Jeśli na fakturze nie ma wykazanego podatku, kara wyniesie do 18,7% wysokości kwoty na fakturze.

KSeF i Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to dwa odrębne systemy, jednak współdziałają ze sobą. I tak: faktury posiadające KSeF ID mogą być następnie udostępniane przez PEF, natomiast faktury wystawione w PEF, po pozytywnej walidacji, powinny uzyskać numer KSeF/UPO.

Całkowite zastąpienie JPK przez KSeF nie jest na razie możliwe z uwagi na fakt, że JPK zawiera bardziej szczegółowe dane niż e-faktura. W szczególności dane wprowadzane do KSeF nie będą wystarczające do wygenerowania prawidłowego rozliczenia VAT, np. ze względu na brak informacji na temat faktur konsumenckich. KSeF zastąpi natomiast JPK FA, ale to tylko dla tej części faktur, które zostały wystawione przy jego użyciu.