logo BMP Consulting

Nowa wersja Comarch ERP XL 2023.0!

Została udostępniona aktualizacja systemu Comarch ERP XL do wersji 2023.0. Integracja ze środowiskiem produkcyjnym KSeF - możliwość eksportu faktur i ich korekt.

Aktualizacja Comarch ERP XL

Informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2023.0. W najnowszej wersji zostało udostępnione 200 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

Najważniejsze zmiany:

Logistyka:

 • Krajowy system e-faktur: Udostępniono pełną integrację z KSeF w zakresie eksportu faktur i ich korekt na środowisko produkcyjne.

Funkcjonalność eksportu faktur do KSeF jest dostępna w ramach licencji:

 • Comarch KSeF,
 • Pakiet OCR.

W okresie do 30.06.2023 r. funkcja eksportu dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezpłatna.

 • Uwierzytelnianie Użytkownika w KSeF: Komunikacja z Systemem KSeF wymaga stosownego uwierzytelnienia Użytkownika na platformie KSeF. W Comarch ERP XL udostępniono możliwość dokonywania takiego uwierzytelniania za pomocą tokena oraz za pomocą certyfikatu.
 • sesje KSeF,
 • parametry KSeF w Konfiguracji systemu oraz definicji dokumentu,
 • uprawnienia z zakresu KSeF na karcie operatora,
 • parametry KSeF na formatkach faktur sprzedaży i ich korekt,
 • wysyłanie faktur do KSeF: automatyczne wysyłanie faktur podczas ich zatwierdzania,
 • pobieranie urzędowego poświadczenia odbioru – UPO: potwierdzenie tego, że faktura została faktycznie przyjęta w Systemie KSeF,
 • weryfikacja poprawności faktury wg schemy KSeF tj. zgodności ze schemą e-faktury,
 • informacje z zakresu KSeF na liście faktur, liście dokumentów handlowych,
 • numer KSeF dokumentu na wydrukach faktur sprzedaży i ich korekt,
 • ograniczenie w zakresie edycji dokumentu wysłanego do KSeF,
 • nowe kolumny na listach dokumentów handlowych i importowych,
 • ustalanie cen i wartości na kopiowanej ofercie i zamówieniu,
 • dane adresowe i osoba kontaktowa na dokumencie Paczki,
 • uwzględnianie towarów inwentaryzowanych na dokumentach magazynowych – blokady,
 • ergonomia działań na umowach.

Produkcja:

W produkcji dodano możliwość zatrzymywania (pauzy) uruchomionych operacji i związanych z tym odpowiednio automatycznych wyliczań czasów rozliczeniowych. Wprowadzono opcję kalkulacji kosztów (na dokumencie KLK) dla różnych wielkości partii produkcyjnych. Dodano wiele usprawnień pozwalających na zachowanie warunków handlowych pozycji podczas kopiowania ofert i zamówień oraz nowe kolumny na listach dokumentów.

 • Pauzowanie uruchomionych realizacji operacji,
 • lista Pauzy w oknie Realizacja operacji,
 • zatrzymywanie i wznawianie uruchomionej operacji z list,
 • nowy słownik: Przyczyny pauzy,
 • parametryzacja automatycznego wyliczania czasu rozliczeniowego pauzy, który zmniejsza czas rozliczeniowy realizacji operacji,
 • statusy realizacji operacji, nowe filtry w oknie Harmonogram operacji,
 • rozbudowa filtra Status w oknie Zmień lub dodaj zasoby,
 • kalkulacja kosztu dla dowolnej ilości wyrobu: nowe opcje, parametry i kolumny na KLK, przeliczanie KLK dla dowolnej ilości wyrobu.

Księgowość

W obszarze sprzedaży i księgowości pojawiło się szereg formularzy i funkcjonalności, które pozwalają przygotować deklarację VIU-DO do rozliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz szczególnej procedury unijnej VAT-OSS.
Poszerzono zakres integracji z Comarch Apfino, bezpośrednio z systemu można zlecać faktoring wysłanych wcześniej faktur (od kilku wersji jest możliwość przekazania także do windykacji).

 • Deklaracja VIU-DO (deklaracja, która umożliwia rozliczenie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji): nowe parametry na fakturach sprzedaży, zmiany w pieczątce firmy, formularz deklaracji VIU-DO,
 • pomniejszanie wartości na paczce przelewów, generowanie paczki z uwzględnieniem korekt,
 • dzielenie zapisu kasowo-bankowego,
 • integracja z faktoringiem Comarch Apfino,
 • nowe stawki diet i ryczałtów w podróżach krajowych,
 • aktualizacja stóp procentowych dla odsetek kapitałowych oraz ustawowych za opóźnienie.

Współpraca z Comarch WMS:

 • Łączenie źródłowych pozycji dokumentu (W)ZWM zgodnie z konfiguracją,
 • osobne ‘uprawnienie dostępu’ do okna Pulpit dyspozytora,
 • sortowanie źródłowych rezerwacji nie zasobowych przy generowaniu (W)ZWM z podziałem względem j. pom,
 • zmiany w wyświetlaniu stanów magazynowych dla magazynów WMS.

Inne zmiany w aktualizacji Comarch ERP XL:

Wersja 2023.0 to rozwój współpracy z nową platformą Wszystko.pl, której premiera jest zaplanowana na II-gi kwartał 2023 r. Dwukierunkowa komunikacja pozawala m.in. na wymianę danych słownikowych oraz odzwierciedlenie i odpowiednie zarządzanie i katalogowanie towarów zgodnie z drzewem kategorii dostępnym na platformie, a także na szybkie wystawienie oferty produktowej.

Planowane aktualizacje Comarch ERP XL na rok 2023

 • 2023.1: Luty 2023
 • 2023.2: Czerwiec 2023
 • 2024.0: Grudzień 2023