logo BMP Consulting

Comarch ERP XL 2023.2! Nowości i zmiany

Informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2023.2, w której dodano przeszło 220 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

Nowości Comarch Comarch ERP XL 2023.2

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w procesach optymalizacji zatowarowania, prognozowania zakupów oraz windykacji. Comarch OCR rozpoznaje faktury w języku angielskim, a na wydruku faktury w formacie sPrint można prezentować kod QR do przelewu. Jego zeskanowanie za pomocą aplikacji bankowej automatycznie utworzy przelew z wypełnionymi danymi.

Wprowadzono również zmiany dotyczące obsługi KSeF, przede wszystkim obsługując nowe parametry i poszerzając zakres wymienianych danych.

W produkcji dodano zmiany ergonomiczne na dokumencie PP (plany produkcji), a w księgowości znacząco podniesiono wydajność w przypadku obsługi bardzo dużej ilości (powyżej 1 mln) kont.

Z poziomu Comarch POS można rejestrować dostawy zewnętrzne PZ i wystawiać dokumenty reklamacji. Wprowadzono również obsługę wielu paczek w ramach jednego zlecenia przesyłki w Comarch Shipping, co przyczynia się do jeszcze większej automatyzacji współpracy z przewoźnikami i kurierami.

Comarch ERP XL w wersji 2023.2

Nowości w Logistyce Comarch ERP XL 2023.2

 • Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmiany w zakresie wysyłki faktur: obsłużono sekcję Płatności schematu e-faktury, umożliwiającą informowanie o stopniu zapłaty za dokument, listy płatności dokumentu, formę płatności oraz rachunek bankowy. Dostosowano zachowanie systemu w zakresie wysyłanego numeru dokumentu – można wysyłać numer własny lub numer obcy dokumentu, dodano opcjonalne wysyłanie informacji o partii sprzedanego towaru. Umożliwiono wskazanie schematu e-faktury, który ma mieć zastosowanie podczas wysyłki, zmieniając na potrzeby planowanego przez Ministerstwo uruchomienia schematu FA(2) faktury ustrukturyzowanej oraz możliwość importowania listy faktur z KSeF, na których Nabywcą jest Firma będąca użytkownikiem systemu,
 • obsługa faktur w języku angielskim przy użyciu Comarch OCR podczas rejestracji FZ,
 • optymalizacja zatowarowania w obszarze Sztucznej inteligencji AI: optymalizacja zatowarowania oparta na zaawansowanych mechanizmach sztucznej inteligencji. Algorytmy modelowania wykorzystujące uczenie maszynowe pozwalają na wyliczenie prognozowanego popytu, umożliwiając bardziej precyzyjne planowanie i zarządzanie zapasami. Dodano nowe definicje składników na dokumencie BST (Bilans stanu towarów), które pozwalają lepiej uwzględnić prognozowany popyt,
 • import cennika z arkusza kalkulacyjnego z identyfikacją towaru po numerze EAN,
 • ograniczenie listy dokumentów inwentaryzacji według daty otwarcia,
 • wydruk faktury sprzedaży w formacie sPrint,
 • kod QR do przelewu na wydruku faktury VAT w formacie sPrint pozwala na skanowanie kodu przy użyciu bankowej aplikacji mobilnej i automatyczne utworzenie przelewu z wypełnionymi danymi, co ułatwia proces płatności.

Comarch ERP XL 2023.2 -Nowości Produkcja

Na planie produkcji wprowadzono nowe zasady kolorowania pozycji oraz dodano nowe filtry, umożliwiające lepszą kontrolę nad możliwością realizacji zleceń produkcyjnych. Kolorowanie elementów listy odbywa się w zależności od tego, czy dany element można zrealizować (wyprodukować), czy też nie ze względu na brak materiałów, a także jeśli dany element jest możliwy do wyprodukowania, to czy do jego wytworzenia jest dostępny komplet materiałów podstawowych, czy też produkcja musi się odbyć z wykorzystaniem zamienników.

Zmiany Księgowość

 • Dodatkowe kolumny na liście preliminarza płatności: kolumna Kontrahent spod kolumnami: Akronim, Nazwa, NIP, Miasto. Kolumna Data sprz./zak., termin przed prolong., paczka przelewów, status rozliczenia, rachunek bankowy, numer konta rozrach. W eksporcie danych do arkusza MS Excel uwzględniono nowo kolumny,
 • zmiany dot. ujmowania pozycji tabeli VAT w plikach JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), w polach 31, 32,
 • obroty i salda dla dużych planów kont. W celu wydajniejszej pracy z dużą ilością kont w danym okresie (powyżej 1 mln) przeprojektowano sposób wyliczania obrotów i sald kont księgowych oraz prezentację ich na oknie,
 • procesy – automatyczne generowanie i wysyłanie upomnień, not odsetkowych. W systemie Comarch ERP XL została dodana możliwość określania odrębnej treści dla wiadomości e-mail’owej dla poszczególnych poziomów upomnień i not odsetkowych, a także określania kontrahentów, dla których działanie automatyczne ma mieć zastosowanie (wymagana licencja: Procesy),
 • AI Windykacja: został udostępniony nowy komponent AI, służący do obliczania spodziewanego terminu płatności.

Inne nowości Comarch ERP XL 2023.2

 • Współpraca z Comarch e-Sklep: rabat na Klienta niezalogowanego,
 • łączenie źródłowych pozycji dokumentu (W)ZWM w Comarch WMS,
 • Comarch POS: filtrowanie stanowisk podczas ich dodawania do karty operatora, wyszukiwanie kontrahentów w GUS i VIES, rozliczanie płatności w walucie obcej z równoczesnym wydaniem reszty w PLN (w walucie systemowej), przyjmowanie dostaw bezpośrednio na stanowisku POS za pomocą dokumentów PZ, rejestrowanie reklamacji sprzedaży na stanowiskach POS,
 • obsługa wielu paczek na jednym zleceniu w Comarch Shipping:  informacje o przesyłce na zamówieniu sprzedaży – link przesyłki, automatyczne pobieranie z Comarch Shipping informacji o realizacji przesyłek (usługa synchronizacji),
 • współpraca z wszystko.pl: synchronizacja informacji o realizacji zamówienia z wszystko.pl, obsługa oferty opublikowanej z poziomu XL i inne zmiany wynikające z aktualizacji wersji wszystko.pl.

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2023.2

To tylko niektóre z licznych nowości i usprawnień w Comarch ERP XL w wersji 2023.2. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi szczegółami w dokumentacji o zmianach wprowadzonych w najnowszej wersji systemu. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie o zmianach wprowadzonych w nowej wersji: link

Bądź na bieżąco i korzystaj z najnowszych rozwiązań w zarządzaniu swoim biznesem!

Potrzebujesz wsparcia w aktualizacji systemu? skontaktuj się z nami!

+48 530 922 325

Adres: ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia

Email: biuro@bmpconsulting.pl

Aktualizacja wg przepisów

Trzymaj rękę na pulsie ze zmianami prawnymi i podatkowymi. Również tymi, związanymi z KSeF, Polskim Ładem. Comarch ERP XL posiada Certyfikat Zgodności z Ustawą o Rachunkowości.

Jak często program Comarch ERP XL jest aktualizowany?

Program jest regularnie aktualizowany, aby zapewnić użytkownikom najnowsze funkcje, poprawki błędów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i wymogami branżowymi.

Aktualizacje są wydawane okresowo, zazwyczaj co kilka miesięcy lub w zależności od potrzeb i zmian na rynku. Ważne jest, aby regularnie instalować dostępne aktualizacje, aby utrzymać system w optymalnej kondycji i maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Więcej informacji na temat częstotliwości i dostępnych aktualizacji można uzyskać bezpośrednio od producenta Comarch lub od autoryzowanego partnera.

Kolejna aktualizacja systemu przewidywana jest na Grudzień 2023.

Udostępnij
Udostępnij